• cart 0

  סל הקניות שלך (0)

  close

  סל הקניות ריק

  cart 0

  סל הקניות שלך (0)

  close

  סל הקניות ריק

 • deliveryתעודת כשרות

Author Archives: ekadmin

משלוחי פירות בתרום

מגשי פירות בתרום | משלוחי סלסלת פירות בתרום | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתרום. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתרום.

עלות משלוח פירות לתרום : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתעוז

מגשי פירות בתעוז | משלוחי סלסלת פירות בתעוז | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתעוז. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתעוז.

עלות משלוח פירות לתעוז : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתמרת

מגשי פירות בתמרת | משלוחי סלסלת פירות בתמרת | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתמרת. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתמרת.

עלות משלוח פירות לתמרת : 60 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתלמי יפה

מגשי פירות בתלמי יפה | משלוחי סלסלת פירות בתלמי יפה | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתלמי יפה. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתלמי יפה.

עלות משלוח פירות לתלמי יפה : 90 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתנובות

מגשי פירות בתנובות | משלוחי סלסלת פירות בתנובות | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתנובות. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתנובות.

עלות משלוח פירות לתנובות : 60 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתלמי יחיאל

מגשי פירות בתלמי יחיאל | משלוחי סלסלת פירות בתלמי יחיאל | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתלמי יחיאל. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתלמי יחיאל.

עלות משלוח פירות לתלמי יחיאל : 70 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל תאומים

מגשי פירות בתל תאומים | משלוחי סלסלת פירות בתל תאומים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל תאומים. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל תאומים.

עלות משלוח פירות לתל תאומים : 120 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל קציר

מגשי פירות בתל קציר | משלוחי סלסלת פירות בתל קציר | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל קציר.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל קציר.

עלות משלוח פירות לתל קציר : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל שבע

מגשי פירות בתל שבע | משלוחי סלסלת פירות בתל שבע | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל שבע. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל שבע.

עלות משלוח פירות לתל שבע : 40 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתלמי ביל”ו

מגשי פירות בתלמי ביל”ו | משלוחי סלסלת פירות בתלמי ביל”ו | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתלמי ביל”ו. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתלמי ביל”ו.

עלות משלוח פירות לתלמי ביל”ו : 100 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

 

משלוחי פירות בתלמי אלעזר

מגשי פירות בתלמי אלעזר | משלוחי סלסלת פירות בתלמי אלעזר | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתלמי אלעזר.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתלמי אלעזר.

עלות משלוח פירות לתלמי אלעזר : 60 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל עדשים

מגשי פירות בתל עדשים | משלוחי סלסלת פירות בתל עדשים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל עדשים.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל עדשים.

עלות משלוח פירות לתל עדשים : 85 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל יצחק

מגשי פירות בתל יצחק | משלוחי סלסלת פירות בתל יצחק | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל יצחק.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל יצחק.

עלות משלוח פירות לתל יצחק : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל מונד

מגשי פירות בתל מונד | משלוחי סלסלת פירות בתל מונד | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל מונד.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל מונד.

עלות משלוח פירות לתל מונד : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל יוסף

מגשי פירות בתל יוסף | משלוחי סלסלת פירות בתל יוסף | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל יוסף.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל יוסף.

עלות משלוח פירות לתל יוסף : 100 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל השומר – בית חולים שיבא

מגשי פירות בתל השומר – בית חולים שיבא | משלוחי סלסלת פירות בתל השומר – בית חולים שיבא | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל השומר – בית חולים שיבא. המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל השומר – בית חולים שיבא.

עלות משלוח פירות לתל השומר – בית חולים שיבא : 40 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתובל

מגשי פירות בתובל | משלוחי סלסלת פירות בתובל | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתובל.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתובל.

עלות משלוח פירות לתובל : 80 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתירוש

מגשי פירות בתירוש | משלוחי סלסלת פירות בתירוש | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתירוש.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתירוש.

עלות משלוח פירות לתירוש : 80 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתל אביב – בית חולים איכילוב

מגשי פירות בתל אביב – בית חולים איכילוב | משלוחי סלסלת פירות בתל אביב – בית חולים איכילוב | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתל אביב – בית חולים איכילוב.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתל אביב – בית חולים איכילוב.

עלות משלוח פירות לתל אביב – בית חולים איכילוב : 35 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתימורים

מגשי פירות בתימורים | משלוחי סלסלת פירות בתימורים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתימורים.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתימורים.

עלות משלוח פירות לתימורים : 80 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתדהר

מגשי פירות בתדהר | משלוחי סלסלת פירות בתדהר | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתדהר.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתימורים.

עלות משלוח פירות לתדהר : 70 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשריד

מגשי פירות בשריד | משלוחי סלסלת פירות בשריד | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשריד.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשריד.

עלות משלוח פירות לשריד : 60 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשרשרת

מגשי פירות בשרשרת | משלוחי סלסלת פירות בשרשרת | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשרשרת.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשרשרת.

עלות משלוח פירות לשרשרת : 80 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בתאשור

מגשי פירות בתאשור | משלוחי סלסלת פירות בתאשור | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בתאשור.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לתאשור.

עלות משלוח פירות לתאשור : 60 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשתולים

מגשי פירות בשתולים | משלוחי סלסלת פירות בשתולים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשתולים.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשתולים.

עלות משלוח פירות לשתולים : 70 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשריגים (לי-און)

מגשי פירות בשריגים (לי-און) | משלוחי סלסלת פירות בשריגים (לי-און) | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשריגים (לי-און).

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשריגים (לי-און).

עלות משלוח פירות לשריגים (לי-און) : 80 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשקד

מגשי פירות בשקד | משלוחי סלסלת פירות בשקד | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשקד.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשקד.

עלות משלוח פירות לשקד : 70 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשפרעם

מגשי פירות בשפרעם | משלוחי סלסלת פירות בשפרעם | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשפרעם.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשפרעם.

עלות משלוח פירות לשפרעם : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשקף

מגשי פירות בשקף | משלוחי סלסלת פירות בשקף | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשקף.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשקף.

עלות משלוח פירות לשקף : 100 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

.

משלוחי פירות בשרונה

מגשי פירות בשרונה | משלוחי סלסלת פירות בשרונה | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשרונה.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשרונה.

עלות משלוח פירות לשרונה : 100 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשער העמקים

מגשי פירות בשער העמקים | משלוחי סלסלת פירות בשער העמקים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשער העמקים.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשער העמקים.

עלות משלוח פירות לשער העמקים : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשער מנשה

מגשי פירות בשער מנשה | משלוחי סלסלת פירות בשער מנשה | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשער מנשה.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשער מנשה.

עלות משלוח פירות לשער מנשה : 70 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשפיים

מגשי פירות בשפיים | משלוחי סלסלת פירות בשפיים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשפיים.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשפיים.

עלות משלוח פירות לשפיים : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשערי תקווה

מגשי פירות בשערי תקווה | משלוחי סלסלת פירות בשערי תקווה | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשערי תקווה.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשערי תקווה.

עלות משלוח פירות לשערי תקווה : 60 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשפיר

מגשי פירות בשפיר | משלוחי סלסלת פירות בשפיר | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשפיר.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשפיר.

עלות משלוח פירות לשפיר : 80 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשעל

מגשי פירות בשעל | משלוחי סלסלת פירות בשעל | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשעל.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשעל.

עלות משלוח פירות לשעל : 150 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשעורים

מגשי פירות בשעורים | משלוחי סלסלת פירות בשעורים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשעורים.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשעורים.

עלות משלוח פירות לשעורים : 100 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשעלבים

מגשי פירות בשעלבים | משלוחי סלסלת פירות בשעלבים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשעלבים.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשעלבים.

עלות משלוח פירות לשעלבים : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשער הגולן

מגשי פירות בשער הגולן | משלוחי סלסלת פירות בשער הגולן | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשער הגולן.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשער הגולן.

עלות משלוח פירות לשער הגולן : 120 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשער אפרים

מגשי פירות בשער אפרים | משלוחי סלסלת פירות בשער אפרים | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשער אפרים.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשער אפרים.

עלות משלוח פירות לשער אפרים : 70 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשמרת

מגשי פירות בשמרת | משלוחי סלסלת פירות בשמרת | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשמרת.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשמרת.

עלות משלוח פירות לשמרת : 50 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשמשית

מגשי פירות בשמשית | משלוחי סלסלת פירות בשמשית | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשמשית.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשמשית.

עלות משלוח פירות לשמשית : 70 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשעב

מגשי פירות בשעב | משלוחי סלסלת פירות בשעב | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשעב.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשעב.

עלות משלוח פירות לשעב : 70 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשני

מגשי פירות בשני | משלוחי סלסלת פירות בשני | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשני.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשני.

עלות משלוח פירות לשני : 60 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשניר

מגשי פירות בשניר | משלוחי סלסלת פירות בשניר | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשניר.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשניר.

עלות משלוח פירות לשניר : 150 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשילת

מגשי פירות בשילת | משלוחי סלסלת פירות בשילת | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשילת.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשילת.

עלות משלוח פירות לשילת : 60 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשלווה

מגשי פירות בשלווה | משלוחי סלסלת פירות בשלווה | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשלווה.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשלווה.

עלות משלוח פירות לשלווה : 100 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055

משלוחי פירות בשלוחות

מגשי פירות בשלוחות | משלוחי סלסלת פירות בשלוחות | פרי מתוק

חברת פרי מתוק מבצעת משלוחי פירות חתוכים ומעוצבים בשלוחות.

המוצרים העיקריים שלנו הם: מגשי פירות, סלסלת פירות, סושי פירות, מגשי גבינות.

כל תהליך הכנת המגש או הסלסלה מתבצע תחת בקרת איכות קפדנית וכולו מתבצע בסמוך למועד הגעת המשלוח לשלוחות.

עלות משלוח פירות לשלוחות : 120 שקלים

אתם מוזמנים לבצע הזמנות כאן באתר שלנו או להתקשר אלינו ונשמח לסייע לך: 03-6565-055